Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2023)


Tabellen viser utdanningstillatelser i 2023. Tallene viser hvilket statsborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
Tabellen laster inn data
Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse, 2023.
Statsborgerskap Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole Student Post-doc Au pair Praktikant eller gjestearbeider Nødvendig tilleggsutdanning Total Innvilgesesprosent
Albania 0 11 0 0 0 1 12  
Argentina 3 10 1 4 0 0 18  
Armenia 0 5 0 0 0 0 5  
Aserbajdsjan 1 5 0 0 0 0 6  
Australia 14 61 1 0 0 0 76 100 %
Bangladesh 1 44 3 0 0 1 49 91 %
Belarus 2 7 0 0 0 1 10  
Brasil 9 41 25 3 0 0 78 94 %
Canada 11 147 5 0 1 0 164 99 %
Chile 3 11 2 0 0 0 16  
Colombia 4 28 6 3 1 0 42 100 %
Cuba 0 8 0 0 0 0 8  
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 5 0 0 0 0 5  
Ecuador 1 9 0 1 1 0 12  
Egypt 1 9 2 0 1 6 19  
Etiopia 0 57 13 0 0 0 70 95 %
Filippinene 68 111 0 397 0 22 598 94 %
Georgia 0 7 1 0 0 0 8  
Ghana 0 13 1 0 0 1 15  
Guatemala 0 6 0 0 0 0 6  
India 3 125 30 2 7 10 177 88 %
Indonesia 3 27 0 8 2 0 40 100 %
Iran 0 80 10 0 0 15 105 78 %
Israel 2 5 0 0 0 0 7  
Japan 11 137 7 0 0 0 155 99 %
Jordan 0 5 0 0 0 1 6  
Kamerun 0 8 0 0 0 0 8  
Kasakhstan 0 18 0 0 0 0 18  
Kenya 18 36 3 11 0 1 69 91 %
Kina 9 342 58 0 1 0 410 96 %
Kosovo 0 4 0 0 0 3 7  
Libanon 0 7 0 0 0 0 7  
Malawi 2 22 1 0 0 0 25 100 %
Malaysia 0 13 0 0 3 0 16  
Marokko 3 9 0 0 0 0 12  
Mexico 3 62 0 0 1 0 66 96 %
Moldova 0 9 0 1 0 0 10  
Mosambik 0 4 1 0 0 0 5  
Nepal 2 52 7 0 0 3 64 77 %
New Zealand 2 6 0 1 0 0 9  
Nigeria 0 20 4 0 0 1 25 76 %
Nord-Makedonia 0 7 0 0 0 0 7  
Pakistan 3 76 6 0 0 70 155 48 %
Peru 2 14 0 1 0 0 17  
Russland 1 39 0 0 0 0 40 74 %
Rwanda 1 4 0 0 0 0 5  
Serbia 3 9 0 1 0 1 14  
Singapore 0 123 0 0 30 0 153 99 %
Sri Lanka 3 31 1 1 0 0 36 86 %
Statsløs 4 13 0 0 0 1 18  
Storbritannia 11 154 4 0 1 0 170 99 %
Sør-Afrika 4 25 2 6 1 0 38 90 %
Sør-Korea 0 76 3 0 0 0 79 94 %
Tanzania 4 49 1 1 0 0 55 98 %
Thailand 5 19 5 14 0 0 43 84 %
Tunisia 0 5 0 0 0 0 5  
Tyrkia 0 54 7 0 4 2 67 92 %
Uganda 0 40 0 0 0 0 40 93 %
Ukraina 2 32 0 0 3 0 37 95 %
USA 104 281 37 3 4 0 429 98 %
Vietnam 15 44 2 2 0 0 63 91 %
Zimbabwe 0 16 0 1 0 0 17  
Andre 22 59 4 5 2 4 96 83 %
Total 360 2756 253 466 63 144 4042 90 %

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?