Vedtak om beskyttelse (asyl) 2005–2014


Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2005-2014, og grunnen til at asyl ble gitt. Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag.
Tabellen laster inn data
Vedtak om beskyttelse (asyl) 2005–2014
Vedtakstyper12005200620072008200920102011201220132014
I Asylsøkere  
Førsteinstans UDI Konvensjonsflykting (asyl) 567 461 1013 1077 1753 2974 2811 3667 4523 3588
Annen flyktningstatus           1565 766 1184 1003 1140
Opphold på humanitært grunnlag2 1913 1225 1921 1975 2755 751 444 328 292 180
Avslag realitetsbehandlet 2960 1276 2095 4390 6229 7714 3843 3764 3148 2371
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land 1310 749 849 1573 4055 2539 1878 1734 2822 2314
 
Klagesinstans (UNE)3 Konvensjonsflykting (asyl) 62 60 38 32 44 167 287 281 347 240
Annen flyktningstatus           71 91 293 175 110
Opphold på humanitært grunnlag2 515 463 1523 630 392 173 336 369 485 620
Avslag inkludert dublin 6980 5787 4393 4782 9571 11629 10012 8808 11248 9256
 
II Overføringsflyktninger   942 992 1350 910 1112 1130 1370 1055 1078 1662
 
III Sum gitt opphold (I+II) Konvensjonsflykting (asyl) 1571 1513 2401 2019 2909 4271 4468 5003 5948 5490
Annen flyktningstatus           1636 857 1477 1178 1250
Opphold på humanitært grunnlag2 2428 1688 3444 2605 3147 924 780 697 777 800
SUM 3999 3201 5845 4624 6056 6831 6105 7177 7903 7540

 

1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.

2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.

3Saker hvor UNE har omgjort UDIs vedtak om at saken ikke skal realitetsbehandles (dublinsaker) er ikke inkludert.UNE ga også 14 tillatelser som gjaldt vern mot utsendelse i 2014. Disse er ikke inkludert i tabellen.

Fant du det du lette etter?