Vedtak om beskyttelse (asyl) 2010–2019


Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2009-2018, og grunnen til at asyl ble gitt. Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag.
Tabellen laster inn data


1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.3Saker hvor UNE har omgjort UDIs vedtak om at saken ikke skal realitetesbehandles (dublinsaker) er ikke inkludert.

Vedtak om beskyttelse (asyl) 2010-2019
Vedtakstyper1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Asylsøkere  
Førsteinstans UDI Konvensjonsflykting (asyl) 2974 2811 3667 4523 3588 5411 11560 3832 1333 1647
Annen flyktningstatus 1565 766 1184 1003 1140 673 399 149 52 47
Opphold på humanitært grunnlag2 751 444 328 292 180 168 492 404 68 95
Avslag realitetsbehandlet 7714 3843 3764 3148 2371 2103 5966 1807 548 589
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land 2539 1878 1734 2822 2314 2710 1954 549 528 373
 
Klagesinstans (UNE)3 Konvensjonsflykting (asyl) 167 287 281 347 240 199 132 145 113 83
Annen flyktningstatus 71 91 293 175 110 107 61 79 27 25
Opphold på humanitært grunnlag2 173 336 369 485 620 594 227 275 158 126
Avslag inkludert dublin 11629 10012 8808 11248 9256 6570 6882 5752 2482 1440
 
II Overføringsflyktninger   1130 1370 1055 1078 1659 2544 3170 3097 2124 3100
 
III Sum gitt opphold (I+II) Konvensjonsflykting (asyl) 4271 4468 5003 5948 5487 8154 14862 7074 3570 4830
Annen flyktningstatus 1636 857 1477 1178 1250 780 460 228 79 72
Opphold på humanitært grunnlag2 924 780 697 777 800 762 719 679 226 221
SUM 6831 6105 7177 7903 7537 9696 16041 7981 3875 5123

Fant du det du lette etter?