Vedtak om beskyttelse (asyl) 2012–2023


Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2012-2023, og grunnen til at asyl ble gitt. Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag.
Tabellen laster inn data

1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.

Vedtak om beskyttelse (asyl) 2012-2023
Vedtakstyper1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I Asylsøkere  
Førsteinstans UDI Konvensjonsflykting (asyl) 3667 4523 3588 5411 11560 3832 1333 1647 1011 926 1015 1982
Kollektiv beskyttelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33554 33417
Annen flyktningstatus 1184 1003 1140 673 399 149 52 47 50 136 57 119
Opphold på humanitært grunnlag2 328 292 180 168 492 404 68 95 79 43 29 89
Avslag realitetsbehandlet 3764 3148 2371 2103 5966 1807 548 589 354 170 252 547
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land 1734 2822 2314 2710 1954 549 528 373 258 194 532 1031
 
Klagesinstans (UNE)3 Konvensjonsflykting (asyl) 281 347 240 199 132 145 113 83 49 74 57 50
Annen flyktningstatus 293 175 110 107 61 79 27 25 4 5 8 8
Opphold på humanitært grunnlag2 369 485 620 594 227 275 158 122 116 120 128 90
Avslag inkludert dublin 8808 11248 9256 6570 6882 5752 2842 1484 1096 751 627 745
 
II Overføringsflyktninger   1055 1078 1659 2544 3170 3097 2124 3100 2401 3468 2816 1651
 
III Sum gitt opphold (I+II) Konvensjonsflykting (asyl) 5003 5948 5487 8154 14862 7074 3570 4830 3461 4468 3888 3683
Kollektiv beskyttelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33554 33417
Annen flyktningstatus 1477 1178 1250 780 460 228 79 72 54 141 65 127
Opphold på humanitært grunnlag2 697 777 800 762 719 679 226 217 195 163 157 179
SUM 7177 7903 7537 9696 16041 7981 3875 5123 3710 4772 37664 37406

Fant du det du lette etter?