Tall og fakta 2014


I UDIs årsrapport «Tall og fakta 2014» finner du statistikktabeller, artikler og analyse om innvandringen til Norge i året som gikk.