Hvem kom for å bo sammen med familien


Familieinnvandring utgjorde størsteparten av den regulerte innvandringen til Norge i 2015.

Til sammen fikk 12 600 personer tillatelse til å bo sammen med et familiemedlem i Norge. I likhet med året før var om lag halvparten ektefeller, samboere eller partnere til personen de ønsket å komme for å bo sammen med. Litt over en tredjedel var barn som kom for å bo sammen med foreldrene sine. 

Oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge

4 300 personer var familiemedlemmer til en norsk eller nordisk statsborger, 2 400 personer var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse i Norge, og 2 700 personer var familiemedlemmer til personer som hadde beskyttelse i Norge.

Figur: Familieinnvandringstillatelser etter oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge, 2015

Kakediagram som viser andelen familieinnvandringstillatelser etter som oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge. Norsk/Nordisk (34 %), Permanent opphold (14 %), Flukt (22 %), Arbeid (19 %), Utdanning (3 %), Familie (5 %) Andre (3 %)

 

Hvor kom de fra?

Den største gruppen familiegjenforente var fra Somalia. 1 400 somaliere fikk en familieinnvandringstillatelse i 2015. Over 90 prosent av disse var familiemedlemmer av somaliere som kom til Norge som flyktninger, og mer enn halvparten var barn.

Andre store familieinnvandringsland var Filippinene med 1 200, Thailand med 970, Eritrea med 920 og India med 880 personer. De samme fem landene toppet denne listen også i 2014, i en litt annen rekkefølge.

70 prosent av de som familieinnvandret fra Thailand, var kvinner som var gift med norske borgere. Over halvparten av søkerne fra Filippinene var kvinner i samme situasjon. Fra India var 86 prosent av søkerne familiemedlemmer av arbeidsinnvandrere i Norge. Nesten alle søkerne fra Eritrea var familiemedlemmer av personer som kom til Norge som flyktninger.

Figur: Familieinnvandringstillatelser i 2015, sju største land 

Søylediagram som viser antallet vamilieinnvandringstillatelser for de sju største nasjonalitetene. Søylene er satt opp i synkende rekkefølge fra venstre mot høyre. Somalia (1 386), Filippinene (1 157), Thailand (973), Eritrea (916), India (875), Syria (647), USA (470)

Hvor stor andel fikk innvilget søknaden sin?

Innvilgelsesprosenten i familieinnvandringssaker varierer med oppholdsgrunnlaget til personen som bor i Norge. Blant familiemedlemmer til personer som hadde tillatelse for å arbeide, fikk 99 prosent innvilget søknaden. Det er fordi inntektskravet nesten alltid er oppfylt i disse sakene.

Andelen innvilgelser var 72 prosent for søkere der familiemedlemmet i Norge hadde flyktningstatus. I saker der familiemedlemmet i Norge hadde fått opphold på humanitært grunnlag, fikk 49 prosent innvilget tillatelse. I slike saker er det ikke mulig å gjøre unntak for inntektskravet. 77 prosent fikk innvilget søknaden sin i saker der familiemedlemmet i Norge var norsk eller nordisk borger.

EØS-registreringer

I tillegg til personer som fikk en familieinnvandringstillatelse, registrerte 9 400 EØS-borgere seg for å bo sammen med familiemedlemmer i Norge. De største nasjonalitetene var Polen med 3 700 personer og Litauen med 1 300 personer. Det var også 1 200 personer fra land utenfor EØS-området som registrerte seg for å bo sammen med et familiemedlem som var EØS-borger.

Statistikktabeller

Alle årstallene for 2015

 

 

Fant du det du lette etter?