Hvem kom på besøk?


I 2015 fikk totalt 177 200 personer besøksvisum for å komme til Norge og Schengen. Det er en økning på rundt 11 000 fra 2014.

Figur: Antall besøksvisum, 2010-2015

Søylediagram som viser antallet besøksvisum fra 2010 - 2015. 2010 (118 622), 2011 (139 646), 2012 (142 780), 2013 (184 914), 2014 (166 212), 2015 (177 189)

 

 

Nær to tredjedeler av dem som fikk innvilget besøksvisum i 2015, skulle være turister i Norge.

Figur: Besøksvisum fordelt på formål med reisen, 2015 

Kakediagram som viser fordelingen  av besøksvisum i 2015 etter formålet med reisen. Turisme (65 %), Besøke familie eller venner (17 %), Forretninger (9 %), Andre (9 %)

 

 

I perioden 2010 til 2015 har fem land stått for opp mot 80 prosent av besøksvisumene. Det er Kina, Russland, Filippinene, India og Thailand. Utviklingen for de enkelte landene i perioden viser at Kina og Russland har stått for de største endringene i antall visum. Nedgangen i antall besøksvisum innvilget til russiske borgere fortsatte å synke i 2015, mens det for Kina var en stor økning, fra 51 000 til nesten 83 000 innvilgede visum.

Figur: Antall besøksvisum, de fem største landene, 2010-2015

Kurvediagram som viser utviklingen i  antallet besøksvisum for de fem største landene, Russland, Kina, Filippinene, India og Thailand. Kurvene viser utviklingen fra 2010 - 2015. Figuren viser at det har vært flest visum fra Russland og Kina de siste årene. Frem til 2013 ble det gitt flest visum til Russland, mens etter 2013 ble det gitt flest til Kina.

 

Statistikktabeller

Alle årstalla for 2015

Fant du det du lette etter?