Hvordan søker jeg om beskyttelse, og hva skjer etter jeg har søkt?