Kan jeg jobbe mens jeg venter på svar på søknaden om beskyttelse?


I noen tilfeller kan du få en midlertidig arbeidstillatelse. Se hva som er kravene og hvordan du går frem for å søke om midlertidig tillatelse til å arbeide mens du er venter på svar på søknaden din.