Det står på udi.no at et annet lands ambassade skal behandle visumsøknaden. Hvorfor det, og hva betyr det for meg?


Hvis søknaden din om besøksvisum blir behandlet av et annet land enn Norge, må du følge søknadsprosedyren for dette landet. Dersom du har spørsmål om hvordan du søker om et besøksvisum, saksgang, spørsmål om dokumentkrav, eller oppfølging av saken din, må du ta kontakt med søknadssenteret eller ambassaden som skal behandle søknaden din.