Er garantist og sponsor det samme?


Ja. Det kom et nytt sponsorskjema 1.februar 2022. Sponsorskjemaet erstatter UDIs garantiskjema for besøk.