Hva betyr det å gi en person fullmakt?


Hvis du ønsker at noen skal kunne opptre på dine vegne i forbindelse med søknaden din, må du gi denne personen en fullmakt. Denne personen kan for eksempel være din arbeidsgiver, et familiemedlem eller en annen person du stoler på.

Personen du gir fullmakt må være myndig, det vil si over 18 år.

Du finner fullmaktsskjemaet og mer informasjon om hva det betyr å gi noen fullmakt og hvordan man gir fullmakt her.