Hva betyr det å være sponsor?


Personer som skal besøke Norge, må vise at de har nok penger for oppholdet sitt i Norge og hjemreisen. Dersom en person som skal besøke Norge ikke har nok penger selv, kan en person som bor i Norge være sponsor for oppholdet. Sponsoren må fylle ut et sponsorskjema.

Du finner sponsorskjemaet og mer informasjon om det å være sponsor her.

Tidligere måtte sponsor vise frem pass og dokumentasjon på inntekt/midler til politiet. Garantiskjemaet måtte også stemples av politiet. Med det nye sponsorskjemaet trenger man ikke å gå til politiet og få et stempel.