Hva er forskjellen på C- og D-visum?


Et C-visum er et visum for kortvarig opphold ("short stay visa"). Med C-visum kan total oppholdstid i Schengen-området ikke overstige 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Reglene for C-visum er felles for alle Schengen-landene.

Et D-visum er et innreisevisum eller et visum for langvarig opphold ("long stay visas"). En rekke Schengenland utsteder D-visum for opphold på over 90 dager. Hvert enkelt Schengenland bestemmer hvilke vilkår som stilles for å gi D-visum. Denne typen D-visum gir adgang til å reise i andre land i Schengen-området enn det landet som har gitt D-visumet i opptil 90 dager i løpet av en 180-dagers periode. 

Norge gir D-visum som innreisevisum, som oftest til de som nylig har fått innvilget en oppholdstillatelse, eller som har mistet oppholdskortet. Denne type D-visum gir anledning til å reise i transitt gjennom andre Schengenland til Norge.