Hvilke dokumenter må jeg legge ved søknaden om besøksvisum?


Informasjon om hvilke dokumenter du skal levere, finner du i ambassadens sjekkliste. Du finner alle sjekklister ved å søke opp relevant ambassade/ konsulat her (eksternt nettsted).

Du skal ta med deg dokumentene og fysisk møte opp på avtalt time hos ditt nærmeste VFS Global søknadssenter (eksternt nettsted)for å levere søknaden, alle dokumentene på sjekklisten og avgi fingeravtrykk. VFS Global sender søknaden videre til ambassaden/konsulatet for behandling.