Hvordan forlenger jeg visumet mitt?


Hvis du ønsker å bli lenger i Norge eller Schengenområdet enn det visumet ditt tillater, må du søke om å forlenge visumet. Forlengelse av visum innvilges bare i helt spesielle tilfeller, for eksempel hvis du har blitt alvorlig syk, eller det har skjedd en naturkatastrofe.

Besøksvisum kan aldri forlenges for å tillate opphold utover 90 dager i en 180-dagersperiode.

Les mer om hvilke vilkår som gjelder for visumforlengelse, hvordan du søker og hvor du kan levere inn søknaden her.