Hvordan søker jeg om et flerreisevisum?


Et besøksvisum kan gis for en, to eller flere innreiser. En person som har flerreisevisum kan besøke Schengenområdet et ubegrenset antall ganger innenfor visumets gyldighetsperiode.

Første gang du får et besøksvisum gis det vanligvis for en innreise. Hvis du besøker Schengenområdet ofte eller har et spesielt behov, kan du få et visum for flere innreiser. Dersom du har et spesielt behov for et visum for flere innreiser må du dokumentere dette i visumsøknaden din.

Søknadsskjemaet og søknadsgebyret er det samme for visum for en, to eller flere innreiser.

Du kan tilsammen ikke være mer enn 90 dager i Schengenområdet innenfor en periode på 180 dager. Dersom du er i Schengenområdet mer enn 90 dager i løpet av en periode på 180 dager, kan det få negative konsekvenser for framtidige søknader.

Vi vet ikke om du vil få et flerreisevisum før du har levert inn en visumsøknad. Vi gjør en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Du finner informasjon om hvordan du søker om besøksvisum her.