Hvorfor er gyldighetsperioden i visumet mitt lenger enn det antall dager jeg har fått visum for (period of grace)?


Når vi utsteder et visum med én innreise, legger vi alltid til 15 ekstra dager. Dette ekstra tidsrommet kalles "period of grace" og er ment å skulle gi deg mer fleksibilitet, ikke lenger opphold. Det er viktig å huske at du ikke kan oppholde deg i Schengenområdet i mer enn antallet dager som står oppgitt på visumetiketten.

For eksempel, hvis du har fått et 90-dagers visum, så vil til-fra-datoen være 105 dager. Husk at du kun har tillatelse til å være i Schengenområdet i opptil 90 dager i løpet av denne perioden.