Jeg har en oppholdstillatelse i et Schengenland, men skal besøke Norge. Må jeg søke om et besøksvisum?


Dersom du har en oppholdstillatelse i et Schengenland, kan du besøke de andre Schengenlandene i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Den tiden du er i landet hvor du har oppholdstillatelse regnes ikke med i beregningen av de 90 dagene du kan besøke de andre Schengenlandene.

Du kan bruke Schengenkalkulatoren (eksternt nettsted) for å beregne hvor lenge du har oppholdt deg i Schengenområdet og se om du er innenfor grensen på 90 dager per 180-dagersperiode. Vær oppmerksom på at du må trekke fra opphold i Schengenlandet hvor du har oppholdstillatelse.