Jeg har en oppholdstillatelse i Norge som snart går ut. Når kan jeg besøke Norge igjen?


Dersom du har en oppholdstillatelse i Norge, må du reise ut av Norge og Schengenområdet før oppholdstillatelsen din går ut. Hvis du ønsker å besøke Norge etter at oppholdstillatelsen har gått ut, kan du reise tilbake til Schengenområdet når som helst etter at oppholdstillatelsen din har gått ut, og så være her som en besøkende i inntil 90 dager. Tiden du har tilbragt i Schengenområdet på grunnlag av en oppholdstillatelse regnes ikke med i de 90 dagene du kan være på besøk uten oppholdstillatelse.

Hvis du reiser ut av Schengenområdet og tilbake igjen til Schengenområdet før oppholdstillatelsen din har gått ut, må du fortsatt reise ut av Schengenområdet når tillatelsen din går ut. Hvis du trenger besøksvisum for å besøke Norge og Schengenområdet, må reise tilbake til hjemlandet ditt og søke om besøksvisum der.