Søknaden min om besøksvisum blei levert for over 15 dagar sidan og er framleis hos ambassaden. Når får eg svar?


Dersom søknaden din om besøksvisum framleis er hos ambassaden, kan ikkje UDI gi deg svar på kor lang tid det vil ta før han er ferdig. Vi ber deg derfor ta kontakt med relevant ambassade (eksternt nettsted) eller VFS (eksternt nettsted).