Søknaden min om besøksvisum er hos ambassaden, men eg får ikkje kontakt med ambassaden eller VFS. Kan UDI hjelpe meg?


UDI kan dessverre ikkje hjelpe deg dersom saka di er hos ambassaden eller hos VFS Global. Dei vil svare deg så raskt dei kan. 

Ver merksam på at ambassadar/konsulat berre kan bli kontakta via e-post. Du finn kontaktinformasjon til ambassadar/konsulat ved å søkje opp relevant ambassade/konsulat her (eksternt nettsted). Du finn kontaktinformasjon til VFS her (eksternt nettsted).