Hvordan kan jeg fornye mitt afghanske pass?


Jeg har et afghansk pass som er utløpt, og jeg får ikke fornyet passet ved den afghanske ambassaden. Hva gjør jeg?

UDI er kjent med at det for tiden er praktisk umulig å få nye pass ved den afghanske ambassaden i Oslo og andre utenriksstasjoner i utlandet.

Du kan i stedet søke om å få utlendingspass hvis:

  • du er afghansk borger som har oppholdstillatelse i Norge og,
  • du ikke har flyktningstatus og,
  • du ikke får fornyet det afghanske passet ditt og,
  • vi er ikke i tvil om identiteten din (det vil stå i vedtaksbrevet for oppholdstillatelsen din).

Les mer om hvordan du går frem for å søke utlendingspass.

Det er foreløpig uvisst hvor lenge det vil være problematisk for afghanske borgere å få afghansk pass. UDI følger derfor situasjonen tett. Det betyr også at denne informasjonen kan endre seg hvis situasjonen endrer seg.