Jeg og/eller familien min bor nå på nasjonalt ankomstsenter. Kan jeg forlate dette stedet for å bo med familien min?


Før du reiser fra ankomstsenteret skal politiet og andre norske myndigheter snakke med deg. Uten din forklaring kan ikke norske myndigheter behandle saken din. Hvis saken ikke blir behandlet, får du begrensede rettigheter i Norge.

Vi anbefaler at du blir på ankomstsenteret frem til norske myndigheter har snakket med deg. Du vil få beskjed om hvor og når du skal møte til samtale.

Har du spørsmål om bosituasjonen for evakuerte personer som er i Norge, kan du snakke med ansatte der du bor, eller kontakte Regionkontoret.