Kan jeg som allerede har en familieinnvandringstillatelse få utsatt innreisefristen?


Dersom du har fått oppholdstillatelse og ikke kan reise til Norge innenfor innreisefristen, kan du be om å få forlenget fristen. UDI vil som regel forlenge innreisefristen så lenge vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Du kan for eksempel få forlenget fristen hvis grunnen til at du ikke kan reise til Norge innenfor innreisefristen, er problemer med å få reist ut av Afghanistan eller få utreisetillatelse fra Pakistan. Vi ber om at du ikke tar kontakt før du vet at du kan reise. Når du er klar til å reise, kan du kontakte oss ved å velge riktig sakstype her.