Utenriksdepartementet fraråder reiser til Afghanistan


Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere til å forlate Afghanistan. Så lenge den norske ambassaden i Kabul er stengt, vil ikke norske myndigheter ha anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere som velger å reise til Afghanistan.