Hvem kan få visum til Norge?


  • foreldre/forelder til barn som er norske borgere og som skal reise til Norge sammen med ett eller flere norske barn,
  • ektefeller av norske borgere, forutsatt at vedkommende skal reise til Norge sammen med den norske ektefellen,
  • søsken av barn som det legges til grunn at er norske borgere, forutsatt at de skal reise til Norge sammen.