Jeg er i Norge og har fått avslag på søknaden. Må jeg reise tilbake til Sudan nå?


Personer fra Sudan som har fått endelig avslag på opphold i Norge har, inntil 3. november 2023, ikke plikt til å returnere til Sudan. Politiet kommer heller ikke til å returnere noen med tvang til Sudan nå. For mer informasjon om stopp av returer, se pressemeldingen UNE og UDI stopper returer til Sudan.