Jeg vet ikke om jeg skal søke om familieinnvandring eller beskyttelse (asyl). Hva er forskjellen på de to tillatelsene?


Det er ulike krav for å få familieinnvandring og for å få beskyttelse (asyl). Du må selv vurdere hvilken tillatelse som passer best for deg.

Oppholdstillatelse etter reglene om familieinnvandring og oppholdstillatelse etter reglene for beskyttelse gir deg ulike rettigheter og plikter. 

Hvis du blir innvilget familieinnvandring, innebærer det at 

 • du beholder passet ditt fra hjemlandet 
 • du kan reise til hjemlandet ditt hvis du ønsker 
 • du må betale et gebyr for å søke om familieinnvandring 
 • hvis du ønsker å fornye familieinnvandringstillatelsen, er du avhengig av at relasjonen til personen du har fått familieinnvandring med består. For eksempel hvis du har fått familieinnvandring med en ektefelle eller samboer, må dere fortsatt være ektefeller eller samboere for at du kan få fornyet tillatelsen din. 
 • du kan miste oppholdstillatelsen din med ektefelle eller samboer ved samlivsbrudd. Hvis dere har felles barn, er det mulig at du kan få en ny oppholdstillatelse.  
 • det kan være enkelte stønader hos NAV du ikke har rett på å få. Du må kontakte NAV hvis du har spørsmål om dette.  
 • det er krav om at du bor 3 år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse så lenge den du har familieinnvandring med ikke har midlertidig oppholdstillatelse som flyktning.  

Hvis du blir innvilget beskyttelse (asyl), innebærer det at 

 • du vanligvis får reisebevis for flyktninger, og du ikke kan beholdet passet ditt fra hjemlandet 
 • du ikke får reise til hjemlandet ditt 
 • du får flyktningstatus og utvidet vern mot retur til hjemlandet ditt  
 • du ikke betaler gebyr når du søker 
 • du har noen særlige rettigheter til stønader hos NAV, for eksempel pensjonsrettigheter. Du må kontakte NAV hvis du har spørsmål om dette
 • du ikke vil miste tillatelsen din ved samlivsbrudd 
 • du må bo i Norge i 5 år for å få permanent oppholdstillatelse.