Vil UDI behandle søknader om familieinnvandring fra Sudan raskere enn andre søknader (gi prioritering)?


Vi kan ikke gi prioritering i køen på bakgrunn av at søkeren befinner seg i Sudan. Hvis du likevel ønsker at saken din prioriteres, må du be om dette. Vi vil da gjøre en individuell vurdering. Mer informasjon om hvordan du ber om prioritering finner du her.