Hva betyr det for meg som nå skal søke besøksvisum at Norges visumfasiliteringsavtale med Russland er opphevet?

Norges visumfasiliteringsavtale med Russland (eksternt nettsted) ble midlertidig opphevet fra 22. september 2022. Det vil si at russiske borgere ikke lenger har en forenklet måte å søke visum på. De forenklede reglene i visumfasiliteringsavtalen vil ikke gjelde så lenge avtalen er opphevet. 

Du som skal søke visum nå må forholde deg til de ordinære reglene om dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid. Les mer om lettelsene som er midlertidig opphevet her.