Jeg er i Norge med permanent oppholdstillatelse eller vil søke om norsk statsborgerskap. Er det noen regelendringer som påvirker meg?

Det er ingen regelendringer eller politiske signaler fra norske myndigheters side som tilsier at russiske borgere med permanent oppholdstillatelse vil bli sendt tilbake til Russland. Hvis du har permanent oppholdstillatelse, beholder du denne etter de ordinære reglene.

Du kan også søke om norsk statsborgerskap hvis du fyller vilkårene for det og ønsker å søke. Fra norske myndigheters side er det ingen restriksjoner på muligheten til å ha dobbelt statsborgerskap. Slik situasjonen er nå, påvirker ikke krigen statusen til russiske borgere som er i Norge.