Jeg er i Norge. Kan jeg søke familieinnvandring fra Norge på vegne av mitt familiemedlem som er i Russland?


Det er alltid personen som ønsker å komme til Norge som må søke om familieinnvandringstillatelse. Du som er i Norge, kan derfor ikke søke om familieinnvandringstillatelse på vegne av ditt familiemedlem som er i utlandet.