Jeg er russisk borger og ønsker å søke om visum til Norge fra et annet land enn Russland. Er det mulig?


Du kan ikke reise til et annet land for å søke om visum derfra. Du skal levere visumsøknad i det landet der du er fast bosatt. Befinner du deg allerede i et annet land enn der du er bosatt, må du avklare med utenriksstasjonen (eksternt nettsted) om du har sterke og uforutsette grunner til likevel å kunne søke.