Jeg har fått endelig avslag på min sak hos UNE, vil saken min bli vurdert på nytt med tanke på situasjonen i Russland nå?

UDI og UNE har ikke suspendert utreiseplikten til Russland (eksternt nettsted). Det betyr at du plikter å returnere til Russland hvis du har fått endelig avslag på søknaden din av UNE. Hvis du mener det er nye momenter i saken din kan du be om en ny vurdering av saken din (omgjøringsanmodning) (eksternt nettsted).