Jeg har fått innvilget en oppholdstillatelse i Norge, men får ikke reist ut av Russland. Kan UDI hjelpe meg?


Selv om du får innvilget et besøksvisum eller en oppholdstillatelse, kan det være vanskelig for deg å reise til Norge. UDI kan ikke hjelpe deg med å reise til Norge.