Kan jeg søke beskyttelse i Norge nå?


Alle har rett til å søke beskyttelse. Du må være i Norge eller på den norske grensen for å kunne søke om beskyttelse.

På grunn av krigen i Ukraina er det nå flere enn før som søker beskyttelse i Norge på bakgrunn av obligatorisk militærtjeneste i Russland. Hovedregelen er at det å måtte delta i militærtjeneste i hjemlandet, eller å risikere straff for å unndra seg militærtjeneste, ikke gir grunnlag for beskyttelse (eller opphold på humanitært grunnlag) i Norge.

Vi gjør imidlertid alltid en konkret og individuell vurdering av søknaden. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen:
• hvis søkeren risikerer ekstraordinær straff på grunn av forhold som er nevnt i flyktningkonvensjonen (etnisitet, religion, politisk oppfatning)
• hvis søkeren risikerer straff for å nekte å gjennomføre militærtjeneste som innebærer deltakelse i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller andre alvorlige forbrytelser

Andre søknader om beskyttelse (asyl) blir behandlet som vanlig, og du kan finne informasjon om ventetider for de som har søkt om beskyttelse her.