Kan jeg søke beskyttelse i Norge nå?


Alle har rett til å søke beskyttelse. Du må være i Norge eller på den norske grensen for å kunne søke om beskyttelse.

På grunn av krigen i Ukraina er det nå flere enn før som søker beskyttelse i Norge på bakgrunn av obligatorisk militærtjeneste i Russland. Hovedregelen er at det å måtte delta i militærtjeneste i hjemlandet, eller å risikere straff for å unndra seg militærtjeneste, ikke gir grunnlag for beskyttelse (eller opphold på humanitært grunnlag) i Norge.

Vi gjør imidlertid alltid en konkret og individuell vurdering av søknaden. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen:
• hvis søkeren risikerer ekstraordinær straff på grunn av forhold som er nevnt i flyktningkonvensjonen (etnisitet, religion, politisk oppfatning)
• hvis militærtjenesten innebærer deltakelse i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller andre alvorlige forbrytelser

UDI har ikke tatt endelig stilling til hvordan vi skal vurdere søknadene om beskyttelse på bakgrunn av militærtjeneste i Russland. Det betyr at vi ikke behandler disse sakene nå. Hvis du søker beskyttelse på bakgrunn av militærtjeneste, må du derfor være forberedt på lang ventetid i saken din. Vi kan ikke si hvor lenge du må vente. Vi oppfordrer deg til å følge med på nettsidene våre for oppdatert informasjon.

Andre søknader om beskyttelse (asyl) blir behandlet som vanlig, og du kan finne informasjon om ventetider for de som har søkt om beskyttelse her.