Kan jeg søke om arbeidsinnvandring fra Norge?


Det er ingen endringer i fremgangsmåte for å søke om arbeidsinnvandring eller reglene for å få arbeidstillatelse i Norge.