Jeg ønsker å kjøre til Norge med russiskregistrert bil. Hvilke regler er det som gjelder?


Fra midnatt natt til tirsdag 3. oktober er det ikke lov å innføre russiskregistrerte personbiler med ni eller færre seter til Norge, med noen unntak.

Du finner mer informasjon om reglene på regjeringen sine sider (eksternt nettsted).

Norge og EU-landene har allerede innført forbud mot import av blant annet russiskregistrerte personbiler med ni eller færre seter. Fra 3. oktober blir det strengere regler også for midlertidig innførsel. Det betyr at hvis du skal kjøre til Norge og bilen din er russiskregistrert vil du ikke få med deg bilen inn i Norge.

Unntak

I Norge gjelder fire unntak.

  • Norske statsborgere eller EØS-borgere eller deres nærmeste familie, som bor i Russland og eier en russiskregistrert bil, kan ta med bilen inn i Norge. Med nærmeste familie menes her ektefelle, registrert partner, samboer, mindreårige eller voksne barn, og foreldre.
  • Det er også gjort unntak for kjøretøy som er nødvendig av humanitære grunner, som akutt sykdom, dødsfall eller begravelse i familie. Du må kunne dokumentere på grensen at du må ta med bilen inn i Norge av humanitære grunner. Dersom du kan oppnå formålet med besøket med annen transport, for eksempel buss, vil ikke bruk av egen russiskregistrert bil ansees som «nødvendig».
  • Det er også unntak for diplomatiske kjøretøy og kjøretøy som tilhører internasjonale organisasjoner eller en stats kurertjeneste.
  • Man kan søke Utenriksdepartementet om unntak. Utenriksdepartementet kan gi tillatelse i spesielle tilfeller der utenrikspolitiske hensyn tilsier det.

Merk at forbudet ikke gjelder for kjøretøy med ti eller flere seter. Det er derfor fremdeles mulig å krysse grensen med for eksempel minibusser og busser over Storskog grensestasjon slik som nå.

Hvor kan jeg få svar på spørsmål om reglene?

UDI har ikke myndighet til å svare på spørsmål om reglene for russiskregistrerte personbiler.

Du kan sende spørsmålet ditt til Utenriksdepartementet.

Se en liste over mange Spørsmål og svar (Q&A) om midlertidig innførsel av russiskregistrerte personbiler (eksternt nettsted) på regjeringens nettsider.

Hva betyr dette for min situasjon?

Reglene gjelder for transportmiddelet som blir brukt, og ikke personene som bruker transportmiddelet. Selv om et kjøretøy er omfattet av et av unntakene, innebærer ikke det at personene i bilen automatisk får reise inn til Norge. Det er ikke noen endringer i reglene for hvem som har lov til å reise inn til Norge.