Jeg ønsker å reise til de rammede områdene. Kan søknaden min om statsborgerskap gå foran i køen?


I utgangspunktet kan vi ikke gi prioritering på bakgrunn av at du ønsker å reise til de rammede områdene. Hvis du har bedt om prioritering og fått ja til dette, vil det likevel kunne ta tid å behandle søknaden.