Du må ha en gyldig oppholdstillatelse selv om du har søkt om norsk statsborgerskap


  • Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse og heller ikke har søkt om det, må du huske å fornye den midlertidige oppholdstillatelsen din mens du venter på svar på statsborgerskapssøknaden.
  • Du vil få avslag på statsborgerskapssøknaden hvis du ikke har en gyldig oppholdstillatelse, eller ikke har søkt om fornyet midlertidig oppholdstillatelse, når vi behandler statsborgerskapssøknaden.
  • Søknaden om fornyet oppholdstillatelse må være levert innen utløpet av den forrige tillatelsen.

Saksbehandlingstiden for norsk statsborgerskap kan være lang. De aller fleste som søker om norsk statsborgerskap uten å ha permanent oppholdstillatelse, må derfor fornye den midlertidige oppholdstillatelsen sin mens de venter på svar. Hvis du derimot har søkt om permanent oppholdstillatelse, trenger du ikke å søke om fornyet oppholdstillatelse.