Kravene til permanent oppholdstillatelse må være oppfylt den dagen UDI behandler statsborgerskapssøknaden din


Dette skiller seg fra reglene som gjelder hvis du også søker om permanent oppholdstillatelse.

  • Hvis du søker om permanent oppholdstillatelse, er det tilstrekkelig at kravene til permanent oppholdstillatelse er oppfylt på søknadsdatoen (altså den dagen du møter hos politiet og leverer dokumentene). Kravet til selvforsørgelse, som gjelder de siste 12 månedene, vil da regnes fra søknadsdatoen for permanent oppholdstillatelse og 12 måneder tilbake i tid.
  • Dersom du ikke har permanent oppholdstillatelse og heller ikke har søkt om det, må alle kravene til permanent oppholdstillatelse være oppfylt på vedtaksdatoen i statsborgerskapssaken (altså den dagen UDI behandler søknaden om norsk statsborgerskap). Kravet til selvforsørgelse, som gjelder de siste 12 månedene, vil da regnes fra dagen UDI behandler søknaden om norsk statsborgerskap (vedtaksdatoen), og 12 måneder tilbake i tid.

UDI ser at mange som har søkt om norsk statsborgerskap, fyller kravene til permanent oppholdstillatelse den dagen de leverer søknaden om norsk statsborgerskap, men ikke den dagen UDI behandler søknaden om norsk statsborgerskap.

Ventetiden for søknader om norsk statsborgerskap kan være lang, og situasjonen din kan endre seg i løpet av ventetiden. Vi ser for eksempel at mange ikke lenger fyller kravet til å være selvforsørget når UDI behandler søknaden om statsborgerskap, og søknaden blir da avslått.

Her er noen eksempler:

  • Du har hatt høy nok inntekt de siste 12 månedene før du leverte søknaden om norsk statsborgerskap, men du har gått ned i lønn eller mistet inntekt slik at du ikke lenger fyller kravet til inntekt når vi behandler søknaden.
  • Du har vært skoleelev eller student de siste to semestrene før du leverer søknaden om norsk statsborgerskap, men du har ikke vært elev eller student de siste to semestrene når UDI behandler søknaden din.
  • Du er under 25 år og har deltatt i grunnskole eller videregående opplæring med ungdomsrett de siste to semestrene når du søker om statsborgerskap, men du er over 25 år når UDI behandler søknaden din. Du har derfor ikke ungdomsrett lenger.