Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap


Stortinget har bestemt at det blir strengere krav til ferdigheter i norsk muntlig for å få norsk statsborgerskap.

Publisert: 30.10.2020 - Sist endret: 01.12.2021

Endringen vil tidligst gjelde for søknader som fremmes høsten 2022 eller senere. Vi vil oppdatere informasjonen om de nye kravene når det er klart hvilket tidspunkt endringene skal gjelde fra.

Hvilke krav kommer?

  • Kravet til kunnskaper i norsk muntlig heves fra nivå A2 til nivå B1 for rett til statsborgerskap etter søknad
  • Det skal ikke lenger stilles krav om å gjennomføre norskopplæring eller gjennomføre pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven for å få statsborgerskap
  • Det kan gjøres unntak fra krav om prøve i norsk muntlig for søkere som på grunn av personlig forutsetninger som vedkommende ikke rår over eller helsemessige årsaker, ikke har mulighet til å nå nivå B1 i norsk muntlig

Det vil fortsatt være krav om å ha bestått statsborgerprøven. 

Her finner du mer informasjon om lovforslaget hos regeringen (eksternt nettsted).

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?