Anbudskonkurranse om midlertidige akuttinnkvarteringer


UDI har gjennomført en anbudskonkurranse hvor det innkom totalt 89 tilbud. 33 kontrakter er per nå tildelt, med en ramme på opp mot 9000 plasser totalt.

Publisert: 19.04.2022

Anbudskonkurransen ble gjennomført for å dekke det akutte behovet for plasser til innkvartering av asylsøkere fra Ukraina. Konkurransen er nå avsluttet og flere av leverandørene som ble tildelt kontrakt har allerede startet drift av akuttinnkvarteringene.

Det var flere leverandører som ikke fikk tildelt kontrakt under denne anbudskonkurransen. Årsakene til dette var flere, men knyttet seg først og fremst til om leverandøren og tilbudene oppfylte de kravene som var oppstilt i konkurransen, og om tilbudt løsning var i tråd med UDIs skisserte behov.

Fant du det du lette etter?