Mange tilbydarar vil drive basismottak


Tidlegare i vinter lyste UDI ut fem kontraktar med ei lengd på inntil ti år, for drift av aylmottak . 21 leverandørar har nå komme med tilbod i desse minikonkurransane.

Publisert: 27.03.2020

På grunn av koronapandemien er det foreløpig uvisst når UDI får gjennomført synfaring av desse stadene, men planlagt tildeling av kontraktar er over påske. Planen er oppstart før sommarferien.

Dersom tilbod som har innkomne i denne minikonkurransen, omhandlar eksisterande avtalar og desse vinn konkurransen, vil dei bli omgjorde til nye avtalar.

I denne runden er det lyst ut éin kontrakt per region. Dette er dei 21 tilbydarane fordelte på regionane:

Region Nord 

 • Hero, Senja 
 • Nordnorsk mottakssenter, Bodø 
 • Bankplassen, Hadsel 

Region Midt-Noreg

 • Hero Norge, Sunndal 
 • Hero Norge, Trondheim 
 • Link AS, Ulstein 
 • Steinkjer kommune, Steinkjer 
 • Stiftelsen SANA, Tingvoll 

Region Indre Austland 

 • Engerdal kommune, Engerdal  
 • Hero, Vang 
 • Link, Østre Toten 
 • Ostra, Hol 
 • Sana, Nord-Fron 

Region Vest 

 • Hero,  
 • Sana, Lund 
 • Kinn utdannings- og ressurssenter KF, Kinn 

Region Sør 

 • Hero, Tinn 
 • Kristiansand kommune, Kristiansand 
 • Link, Kvinesdal 
 • Nome kommune, Nome  
 • Sana, Larvik

Etter at denne tildelinga er klar, vil UDI kunngjere ytterlegare to nye minikonkurransar – éin i region Midt og éin i region Indre Austland. Det omfattar fylka Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet og Viken.

UDI skal seinare også lyse ut en heilt ny og åpen anbodsrunde i alle regionar for rammeavtalar for å drive mottak med variabel kapasitet. Dette er mottak som vil ha kortare driftstid.

Fant du det du lette etter?