Mange tilbydere vil drive basismottak


Tidligere i vinter lyste UDI ut fem kontrakter med inntil ti års varighet for drift av asylmottak. 21 leverandører har nå kommet med tilbud i disse minikonkurransene.

Published: 27.03.2020

På grunn av koronapandemien er det foreløpig usikkert når UDI får gjennomført befaring av disse stedene, men planlagt tildeling av kontrakter er over påske. Planen er at oppstart er før sommerferien.

Dersom tilbud som er innkommet i denne minikonkurranse omhandler eksisterende avtaler, og disse vinner konkurransen, vil de bli omgjort til nye avtaler.

I denne runden er det lyst ut én kontrakt per region. Dette er de 21 tilbyderne fordelt på regionene:

Region nord 

 • Hero, Senja 
 • Nordnorsk mottakssenter, Bodø 
 • Bankplassen, Hadsel 

Region midt 

 • Hero Norge, Sunndal 
 • Hero Norge, Trondheim 
 • Link AS, Ulstein 
 • Steinkjer kommune, Steinkjer 
 • Stiftelsen SANA, Tingvoll 

Region indre øst 

 • Engerdal kommune, Engerdal  
 • Hero, Vang 
 • Link, Østre Toten 
 • Ostra, Hol 
 • Sana, Nord-Fron 

Region vest 

 • Hero,  
 • Sana, Lund 
 • Kinn utdannings- og ressurssenter KF, Kinn 

Region sør 

 • Hero, Tinn 
 • Kristiansand kommune, Kristiansand 
 • Link, Kvinesdal 
 • Nome kommune, Nome  
 • Sana, Larvik

Etter at denne tildelingen er klar, vil UDI utlyse ytterligere to nye minikonkurranser, én i region midt og én i region indre øst. Det omfatter fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet og Viken.

UDI skal senere også lyse ut en helt ny og åpen anbudsrunde i alle regioner for rammeavtaler for å drive mottak med variabel kapasitet. Dette er mottak som vil ha kortere driftstid.

Did you find what you were looking for?