Midlar til aktivitetar for barn og vaksne i akuttinnkvarteringar


Det blir tilført midlar til akuttinnkvarteringane til å gjennomføre aktivitetar for bebuarane. Aktivitetane skal bidra til å normalisere og gi meir meiningsfulle kvardagar på akuttinnkvarteringa.

Publisert: 24.05.2022

Dette vil gi ei økonomisk ramme for kvar enkelt akuttinnkvartering, som skal fremje aktivitetar for barn og vaksne på innkvarteringa.

Aktivitetane skal bidra til positive opplevingar for kvar enkelt bebuar, og bebuarane skal få høve til å vere med på å bestemme kva aktivitetar som blir arrangerte. Aktivitetane skal passe for flest mogleg bebuarar, med særleg fokus på aktivitetar for barn i alle aldrar.

Akuttinnkvarteringane kan organisere aktivitetane i eigen regi og/eller gjennom samarbeid med frivillige.

Fant du det du lette etter?