Midler til aktiviteter for barn og voksne i akuttinnkvarteringer


Det blir tilført midler til akuttinnkvarteringene til å gjennomføre aktiviteter for beboerne. Aktivitetene skal bidra til å normalisere og gi mer meningsfulle hverdager på akuttinnkvarteringen.

Published: 24.05.2022

Dette vil gi en økonomisk ramme for den enkelte akuttinnkvartering, som skal fremme aktiviteter for barn og voksne på innkvarteringen.

Aktivitetene skal bidra til positive opplevelser for den enkelte beboer, og beboerne skal få mulighet til å være med på å bestemme hvilke aktiviteter som arrangeres. Aktivitetene skal passe for flest mulig beboere, med særlig fokus på aktiviteter for barn i alle aldre.

Akuttinnkvarteringene kan organisere aktivitetene i egen regi og/eller gjennom samarbeid med frivillige.

Did you find what you were looking for?