Tilbakekall av tillatelser


Myndighetene arbeider i to spor når det gjelder tilbakekall av ulike oppholdstillatelser.

Publisert: 18.01.2017 - Sist endret: 19.01.2017

Det ene gjelder opphør av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt. Dette skjer etter en generell instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu), basert på utlendingslovens paragraf 37 (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).

Dette er personer som ikke nødvendigvis har gjort noe ulovlig. De har hatt en midlertidig oppholdstillatelse som flyktning, men senere har det skjedd endringer i hjemlandet eller i deres personlige forhold, som gjør at UDI, etter en individuell vurdering, mener det er trygt for dem å reise hjem.

Dette omfatter ikke overføringsflyktninger, utlendinger som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, utlendinger som har fått permanent oppholdstillatelse, eller oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. 

Feil opplysninger

Det andre sporet er saker hvor UDI vurderer å kalle tilbake en tillatelse fordi det har kommet ny informasjon som tyder på at personen ga feil opplysninger for å få opphold i Norge. Dette er basert på utlendingslovens paragraf 63 (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu). UDI jobber ikke systematisk på eget initiativ med gamle saker.

Noen ganger får UDI selv ny informasjon som gjør at vi anser det som nødvendig å se nærmere på saken. Det kan for eksempel være når vi mottar en søknad om familiegjenforening som inneholder motstridende informasjon enn hva flyktningen opprinnelig selv ga. Eller så kan en asylsøknad fra et annet familiemedlem inneholde motstridende opplysninger. Ofte starter sakene med at UDI mottar opplysninger fra andre myndigheter, som Nav og politiet, som tyder på at vedkommende har fått opphold på feil grunnlag.

Hvis UDI mottar tips fra privatpersoner, er vi klar over at dette kan komme fra personer med hevnmotiver eller være misforståelser. Derfor er det mange tips som ikke fører til noen aktivitet fra UDI.

Flere funn

Ofte ser vi at flere av de nye funnene peker i én og samme retning. Hvis personen sier han er fra område A, mens pengetransaksjoner, kommunikasjon og språk-/dialekttest peker mot område B, vil vi ofte kalle inn personen til et intervju, eventuelt be politiet om å foreta et intervju.

Slik får de muligheten til å forklare seg muntlig rundt de funnene som er gjort.

Før det er aktuelt med tilbakekall av en tillatelse, sender vi ut et forhåndsvarsel. Da kan vedkommende komme med et tilsvar, som kan stille saken i et annet lys som gjør at det likevel ikke er aktuelt å kalle tilbake tillatelsen.

Hvis UDI tilbakekaller flyktningstatus, gir vi i enkelte tilfeller en ny beskyttelsestillatelse hvis vedkommende har behov for det eller vi kan gi en oppholdstillatelse basert på for eksempel barns tilknytning til Norge eller helseproblemer.

UDIs avgjørelse kan påklages til Utlendingsnemnda og deres avgjørelse kan fremmes for domstolene.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?