Miste en tillatelse Flyktningstatus (asyl) eller midlertidig kollektiv beskyttelse


Denne informasjonen er tilpasset deg som har en oppholdstillatelse med beskyttelse (flyktningstatus) i Norge. Velg om du har permanent eller midlertidig oppholdstillatelse med flykningstatus.